Rajd Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego

Rajd Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego na Luboń Wielki

W dniu 26 października odbył się pierwszy w tym roku szkolnym rajd Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego. W rajdzie na szczyt Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym uczestniczyło 9 uczniów z klas 4A, 5C, 6B i 6E. Na trasie rajdu grupa poznała charakterystyczne cechy środowiska geograficznego Beskidu Wyspowego, a także na własne oczy zobaczyła wpływ osuwisk na rzeźbę Lubonia Wielkiego (skaliste skarpy, rowy rozpadlinowe , rumowiska skalne i jaskinię). Odwiedziliśmy także schronisko na Luboniu Wielkim zwane domkiem Baby Jagi. W czasie rajdu nie zabrakło również tematów dotyczących rozwoju turystyki i ekologii.