Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach do 10 kwietnia 2020 r.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

i opiekuńczych w szkołach do 10 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Uczniowie,


Od 
16 marca do 10 kwietnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zostają zawieszone.  

Zgodnie z nowymi przepisami, w szkołach realizowane jest kształcenie na odległość.

Szczegóły i wszystkie kwestie związane z organizacją tej formy pracy znajdują się na naszym dzienniku elektronicznym. Proszę o bieżące odczytywanie wiadomości i ogłoszeń.

 

Dziękuję Nauczycielom i Uczniom za szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji, za wspólną pracę, szukanie dobrych  rozwiązań, zaangażowanie w przekazywanie i zdobywanie wiedzy.

Dziękuję Rodzicom, którzy nierzadko  oprócz swojej  pracy zawodowej, muszą znaleźć siłę na dodatkowe domowe obowiązki.

Wszystkim Wam i Waszym Bliskim życzę nade wszystko zdrowia.

Beata Sarapuk

Dyrektor SP4