Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w szkole podstawowej:

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa  jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Świetlica szkolna czynna jest od 9.30-16.00.

Poniżej przedstawiamy wytyczne: