Regulamin stołowki

Regulamin stołówki

w Szkole Podstawowej nr 4

ul. Smoleńsk 5-7

Od dnia 01.09.2012 r. Firma e-wikt s. c. obsługuje stołówkę szkolną.

Obiady wydawane są od godziny 11.00 do godziny 15.30.

W związku z koniecznością prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej ustalone zostały następujące zasady przyjmowania wpłat za obiady:

1.    Wpłaty należy dokonywać za dany miesiąc od 1 do 3 tego miesiąca.

2.    Wpłaty za obiady będą zbierane wg określonych godzin podanych wcześniej na każdy miesiąc (w godzinach rannych na stołówce, a popołudniowych w pokoju intendenta)

3.    Brak wpłaty w wyżej określonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją zakupu obiadów w danym miesiącu. W przypadku zgłoszenia przez rodzica niemożności uiszczenia opłaty w danym terminie, istnieje możliwość wyrażenia zgody na późniejszą wpłatę.

4.    Wyliczone odpłatności za obiady będą podawane do 25-go poprzedzającego miesiąca.

5.    Przypadku nieskorzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić telefonicznie bądź osobiście personel kuchni (numer telefonu 519 636-118) do godziny 9.00 rano w danym dniu, w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

6.    Zwrot ten ma formę odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

7.    Całkowitą rezygnację obiadów na następny miesiąc należy zgłosić przynajmniej na 2 dni przed końcem poprzedniego miesiąca.

8.    Uczniowie korzystający ze stołówki zachowują się kulturalnie.

9.    Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka, oraz niezwłocznie po posiłku ustąpić miejsca innym.

10.  W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis dotyczący danego tygodnia.

11.  Z obiadów mogą korzystać również nauczyciele i rodzice dzieci zapisanych na obiady. Koszt obiadu na miejscu dla osoby dorosłej to 8,00 zł (zupa, drugie danie, kompot) Koszt obiadu na wynos to 9,00 zł (zupa i drugie danie) Zakup obiadu jednorazowego należy zgłosić najpóźniej rano do godziny 9.00 w danym dniu.

12.  Wszelkie uwagi, skargi, zażalenia, prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie.

Zapraszamy!

e-wikt s. c.

www.e-wikt.pl