Plan dnia

PLAN DNIA

 

7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci do świetlicy, przygotowanie do zajęć szkolnych. Uzupełnienie zadań domowych.

8.00 - 9.00  - Zabawy własne dzieci, II śniadanie

9.00 - 11.40 - Zajęcia zorganizowane wg tygodniowego planu pracy.

11.40 - 12.20 - Edukacja czytelnicza kl. II-IV.

11.00 - 12.30 - Obiad klas O-I.

12.40 - 13.00 -  Obiad klasy II - IV.

13.00 - 13.25 -  Odrabianie lekcji kl II-IV.

14.00 - 16.00 - Zajęcia zorganizowane wg tygodniowego planu pracy. Rozwijanie swoich zainteresowań. Zabawy na podwórku szkolnym, sali gimnastycznej lub na terenie szkoły.

16.00 - 17.00 - Porządkowanie świetlicy, zabieranie dzieci ze świetlicy.