Zajęcia

Świetlica szkolna w roku 2017/2018 oferuje następujące zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów:

- warsztaty Kolorowy świat z koralików

- warsztaty tworzenia biżuterii

- zajęcia teatralne

-zajęcia modelarskie - tworzenie modeli samolotów: kartonowych i z tworzywa sztucznego

- kółko czytelniczo-literackie

-zajęcia kulinarne zakończone konkursem O złotą patelnię;

- wycieczki Szlakiem legend krakowskich, zwiedzanie obiektów sztuki sakralnej

- zajęcia muzyczno-ruchowe: Klaśnij, tupnij

- warsztaty decoupage

- kółko rozwijające logiczne myślenie

- kółko astronomiczne

- Klub Podróżnika

- kółko techniczno-konstrukcyjne

- zajęcia sportowe

- warsztaty origami

- warsztaty Tęczowe bransoletki

- zabawy z chustą animacyjną

- edukacja komunikacyjna- poznawanie zasad ruchu i znaków drogowych

- edukacja czytelnicza dla klas od I do IV (W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom)

- wyjścia do muzeów i na okolicznościowe wystawy

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną

- tenis stołowy

- zajęcia relaksacyjne

- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania

- zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, pastelami, węglem, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.

- zajęciach umuzykalniające: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.