Psycholog

 

Pedagog i psycholog

 

Służymy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Zapraszamy do naszego gabinetu (parter koło sali gimnastycznej).

 

KIEDY RODZIC POWINIEN SKORZYSTAĆ Z POMOCY PEDAGOGA?

 

 • zawsze, gdy dzieje się krzywda dziecku - jeśli rodzice zauważą w zachowaniu córki lub syna coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą lub innym środowiskiem, w którym przebywa dziecko.
 • gdy obserwują Państwo dziwne, nietypowe zachowanie dziecka które wzbudzają Państwa niepokój (szczególnie, gdy te zachowania nie są incydentalne)
 • jeśli dziecko nie radzi sobie z nauką - wspólnie z wychowawcą kierujemy je na badania specjalistyczne, dzięki którym wiemy jak pracować z dzieckiem i przekazujemy zalecenia nauczycielom
 • jeśli chcielibyście Państwo wspomóc rozwój swojego dziecka, u którego zauważacie szczególne uzdolnienia

 

KIEDY POMÓC MOŻE PSYCHOLOG?

Gdy dzieci:

 • mają problemy z nauką i przeżywają niepowodzenia szkolne
 • wykazują lękową postawę wobec szkoły
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami są izolowane i nieakceptowane w grupie rówieśniczej
 • są nieśmiałe, lękliwe wycofane o niskiej samoocenie
 • prezentują zachowania agresywne, buntownicze wobec dorosłych i rówieśników
 • doświadcza przemocy rówieśniczej lub ze strony osób dorosłych
 • wykazują objawy nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwość
 • przeżywają rozterki wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej


Służę pomocą i wsparciem dla rodziców i dzieci poprzez:

- pracę indywidualną o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym z rodzicami i dzieckiem

- podejmowanie działań mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

- zajęcia warsztatowe w klasach

- kierowanie do instytucji wspierających rodziców w procesie wychowania i opieki

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

psycholog

mgr Agnieszka Kazimierak

 

10:00-16:00

8:30-13.45

11.15-15:30

11:30-17:00

(dyżur dla rodziców)

16:00-17:00

8:30-14:00

 

pedagog

mgr Anna Krzywanek

 

9:00-12:00

11:30-13:30

11:00-13:00

10:00-13:00

13:30-17:00

(dyżur dla rodziców)

16:00-17:00

 

 

 

Przydatne telefony (zobacz)