Biblioteka

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej.

Dzień tygodnia

 

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek

 

8:00-16:00

Wtorek

 

8:00-16:00

Środa

 

9:30-16:30

od. 12.30 - 15.30 (praca wewnętrzna bibliotekarza)

Czwartek

 

10:00-16:30

Piątek

 

8:00-14:00

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

(szczegółowe zasady pracy biblioteki są zawarte w & 32 Statutu Szkoły):

- pozyskiwanie, gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie książek, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych,

- włączenie się w pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły poprzez organizowanie różnych zajęć i imprez propagujących czytelnictwo (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze, zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej),

- współpraca ze środowiskiem szkolnym, w tym ze świetlicą oraz pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i Dni Otwartych, spotkań z pisarzami,

- współpraca z bibliotekami publicznymi (wyjścia z uczniami na różne zajęcia),

- udzielanie porad uczniom, nauczycielom, rodzicom w doborze lektury.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

(szczegółowe zasady korzystania z biblioteki są zawarte w & 32 Statutu Szkoły):

1.    Z biblioteki mogą korzystać wszyscy członkowie szkolnej społeczności: uczniowie,  pracownicy szkoły,  rodzice. Są oni zobowiązani do dbania o wypożyczone zbiory. Wszystkie książki będące w zbiorach biblioteki, oprócz pozycji dla nauczycieli i rodziców, są przeznaczone dla dzieci i młodzieży (na różnym poziomie wiekowym).

2.      Jednorazowo:

a) uczeń klas I - III może wypożyczyć jedną książkę na okres miesiąca,

b) uczeń klas IV - VI może wypożyczyć dwie książki na okres miesiąca,

c) nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice mogą wypożyczyć książki na okres dwóch tygodni.

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może:

- ograniczyć lub zwiększyć ilość wypożyczanych pozycji,

- prolongować termin zwrotu.

Zasady użyczania uczniom i nauczycielom podręczników i materiałów ćwiczeniowych są opisane w "Szkolnym regulaminie wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych".

3.   Wszystkie książki i podręczniki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Uczeń opuszczający szkołę przed terminem zakończenia roku szkolnego (zmiana placówki, wyjazd) zobowiązany jest do wcześniejszego rozliczenia się z bibliotekarzem. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza.

4.   W ramach współpracy z wychowawcami świetlicy bibliotekarz przyjmuje grupy uczniów korzystających z opieki świetlicy przed i po zajęciach edukacyjnych. Warunkiem przebywania w czytelni  bibliotecznej jest przestrzeganie regulaminu czytelni, przede wszystkim zachowanie ciszy. Uczniowie, którzy swym zachowaniem przeszkadzają innym, opuszczają bibliotekę i wracają do świetlicy.

5.      W bibliotece mogą przebywać uczniowie nieuczęszczający na religię.

6.  Każdy czytelnik przychodzący do biblioteki jest traktowany przez nauczyciela bibliotekarza z uwagą i szacunkiem. Nauczyciel bibliotekarz ma także na uwadze zróżnicowane potrzeby młodych czytelników i umożliwia im swobodny wybór książki. Może jedynie zarekomendować jakiś tytuł, kierując się zainteresowaniami ucznia, jego wiekiem i stopniem dojrzałości. Ostateczna decyzja należy jednak do samego ucznia.

7.   Czytelnicy są informowani o nieobecności nauczyciela bibliotekarza (np. L4, wyjścia na szkolenia, wyjścia z uczniami na konkursy pozaszkolne) poprzez ogłoszenie na drzwiach  biblioteki i ewentualnie poprzez Sekretariat szkoły.


 
PAŹDZIERNIK - MIESIĄC BIBLIOTEK,  W NASZEJ SZKOLE ZAKOŃCZYLIŚMY NA SŁODKO I PRZY DYSKUSJACH O KSIĄŻKACH. CZY WARTO CZYTAĆ? CO WARTO CZYTAĆ? UCZNIOWIE MOGLI NAPISAĆ SWOJE ŻYCZENIA  DOTYCZĄCE KSIĄŻEK I BIBLIOTEKI.


"Książki to są twoi najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele."
 
                                              Jan Rak

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

PAŻDZIERNIK

"Nowości w bibliotece dla najmłodszych  czytelników "

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

W ramach kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz szerzenia  nawyku sięgania po książki, w naszej szkole odbyło sie spotkanie z panem Waldemarem Cichoniem autorem książek dla dzieci. Jedna z jego książek "Cukierku Ty łobuzie"  jest w kanonie lektur szkolnych dla klas I-III 

 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA - 6.02.2019 r. (zobacz)

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 2018/2019

 

Wrzesień - Październik zobacz

Kwiecień zobacz

 

 

KONKURSY 2018/2019

Konkursy zobacz

Konkurs NA WIERSZ ZACHĘCAJĄCY DO CZYTANIA KSIĄŻEK zobacz 

Konkurs DRZEWO RECENZJI zobacz

Konkurs W KRAINIE FANTASTYKI zobacz

 

 


 

 NOWOŚCI W BIBLIOTECE 2017/2018

 

 Biblioteka szkolna - propozycje

  Książki dla rodziców.

 Książki dla dzieci dotyczące różnych problemów życiowych.

 Informacja o książkach zakupionych w I semestrze 2017/2018

 Nowości w bibliotece - maj 2017/2018 

 

 Ankieta czytelnicza 2017 

 

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pasowania na czytelnika klas I, 2017/2018 - tutaj

 

KONKURSY 2017/2018

I semestr  zobacz

II semestr  zobacz 

 WYNIKI KONKURSÓW 2017/2018

 

 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 2016/2017

 

Marzec zobacz

Kwiecień zobacz

Maj zobacz

Czerwiec zobacz