Prośba do rodziców

 

Rodzice uczniów korzystających ze stołówki

przy Szkole Podstawowej nr 4

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o terminowe regulowanie należności za obiady.

Brak wpłat utrudnia nam właściwe planowanie działalności stołówki szkolnej i terminowy zakup niezbędnych produktów.

 

Wszystkich Rodziców, którzy nie zapłacili za obiady w poprzednich miesiącach prosimy

o uregulowanie należności do 28 kwietnia.

 

Firma e-Wikt s.c.