Egzamin KID 1/2 2017/2018

 
Egzamin KID 1/2 z języka niemieckiego dla uczniów klas VI i VII

 

 

 

 

 

 W tym roku nasza szkoła w ramach współpracy z Instytutem Austriackim przeprowadzi po raz drugi egzamin KID 1/2 (Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego) dla klas VI i VII. W ubiegłym roku 32 uczniów podeszło do egzaminu ze 100% zdawalnością.


Celem egzaminu ÖSD A1 KID 1 jest sprawdzenie uzdolnienia językowego dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat do podstawowej komunikacji w życiu codziennym. KID 1 potwierdza kompetencję językową w elementarnych sytuacjach życia codziennego, które ważne są dla dzieci i młodzieży. Podczas egzaminu sprawdzana jest także sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia. Na tym poziomie szczególny nacisk kładziony jest również na receptywne zdolności czytania i słuchania.


Egzamin przeprowadzony zostanie w Instytucie Austriackim wiosną 2018 roku przez egzaminatorów zewnętrznych, a wyniki części pisemnej zostaną sprawdzone w centrali w Wiedniu.


W  II semestrze uczniowie będą mogli przygotować się na dodatkowych bezpłatnych zajęciach do certyfikatu oraz otrzymają bezpłatnie materiały przygotowujące do testu. Koszt egzaminu KID 1 oraz KID 1wynosi ok. 100 zł (w zależności od kursu Euro-cena zawiera koszt przebiegu i sprawdzenia egzaminu pisemnego i ustnego). Uczniowie otrzymują certyfikat, a osoby z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody i bony na kurs językowy w Instytucie Austriackim w Krakowie, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości. W przypadku nie zdania przez ucznia egzaminu lub nie pojawienia się na nim zwracany jest koszt egzaminu

Zgłoszenia przyjmowane są u nauczyciela j. niemieckiego ? Pawła Pabiana do 15 marca. 

Informacje o egzaminie OSD tutaj .