Egzamin ósmoklasisty

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ 16 - 18 CZERWCA.

 

................................................................................

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna: §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

Pełna informacja:

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

zobacz 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  2018/2019

(zobacz) 

 

Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne od rok szkolnego 2018/2019
(oglądaj)

 


 

 

 

Strona CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Na stronie https://men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.