Programy i projekty

 LoKOMoTYWA to Lider, KOMunikacja , inicjatywa

 

Nasi uczniowie uczestniczyli w innowacyjnym programie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i społecznych pod nazwą " LoKOMoTYWA"  realizowanym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten koncentrował się na kształtowaniu w uczniach umiejętności dobrej, wolnej od agresji komunikacji, uczył tak ważnych w środowisku szkolnym właściwych form porozumiewania się i współpracy w zespole. Wskazywał jak inspirować i motywować siebie i innych, rozwijać swoje talenty i podejmować inicjatywy. Zajęcia z trenerami miały formę warsztatów i spotkań  w terenie. Pracownicy Instytutu Socjologii wspólnie z nauczycielami naszej szkoły wypracowali scenariusze zajęć, które będą dostępne na stronie projektowej i z których będzie można korzystać w dalszej pracy.

 

Teraz przed naszymi uczniami trudne zadanie - stają się ambasadorami dobrej komunikacji w szkole, w swoim środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Podsumowując projekt  w czasie ostatniego spotkania -na ostatniej stacji LoKOMoTYWY-, uczniowie klasy V mówili:

?Nauczyłem się, że każde dziecko jest inne, ale trzeba je traktować z szacunkiem. Żeby nie było konfliktów pomiędzy dziećmi, by czuły się dobrze w klasie. Żeby się dogadywali, nie musieli się kłócić między sobą, bo to psuje atmosferę i ma się cały dzień zepsuty?.

?Nauczyłam się, jak lepiej współpracować z innymi i na pewno nasza klasa się bardziej zintegrowała?

Liczymy na Waszą dobrą energię i cenne inicjatywy!

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu http://lokomotywa.uj.edu.pl/#aktualnosci.

 

 

Zapraszamy również do galerii zdjęć.