Rekrutacja dla ósmoklasistów

 

Poradnik dla kandydatów
dla klasy pierwszej
liceów ogólnokształcących (dla młodzieży),
techników i branżowych szkół I stopnia
na rok szkolny 2019/2020

(czytaj)

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminy składania dokumentów
do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych

(czytaj)

 

 Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty
w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminów składania dokumentów
do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych

(czytaj)

 

 Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny
2019/2020 (oddziały ogólnodostępne)

(czytaj)

 

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny
2019/2020