Egzamin państwowy z j. niemieckiego KID A1/A2 dla uczniów klas VI-VIII

 

Egzamin państwowy

z j. niemieckiego KID A1/A2

dla uczniów klas VI-VIII

 

 

 

 

W tym roku nasza szkoła w ramach współpracy z Instytutem Austriackim przeprowadzi po raz trzeci egzamin państwowy z j.niemieckiego KID A1 (dla klas VI) oraz KID A2 (dla klas VII-VIII).  W roku 2017 do egzaminu przystąpiło 32  a w roku 2018 50 uczniów

 

Celem egzaminu ÖSD KID A1/A2(Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego) jest sprawdzenie uzdolnienia językowego dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat do podstawowej komunikacji w życiu codziennym. Certyfikat potwierdza kompetencję językową w elementarnych sytuacjach życia codziennego, które ważne są dla dzieci i młodzieży. Podczas egzaminu sprawdzana jest sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia.

 

Egzamin (część pisemna i ustna) przeprowadzony zostanie w Instytucie Austriackim w maju 2019 roku przez egzaminatorów zewnętrznych, a wyniki części pisemnej zostaną sprawdzone w centrali w Wiedniu.

 

Od 26 lutego uczniowie będą mogli przygotowywać się na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (termin: wtorki 13:35-14:20 oraz 14:35-15:20) do certyfikatu oraz otrzymają bezpłatne materiały przygotowujące do testu. Koszt egzaminu KID A1 wynosi 125 zł a KID A2 wynosi 140 zł (cena zawiera koszt przebiegu i sprawdzenia egzaminu pisemnego i ustnego, w przypadku większej ilości osób jest szansa na zmniejszenie ceny). Uczniowie otrzymują certyfikat, a osoby z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody i bony na kurs językowy w Instytucie Austriackim w Krakowie, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2019 roku. W przypadku nie zdania przez ucznia egzaminu, rezygnacji z niego w dowolnym momencie lub nie pojawienia się na nim zwracany jest koszt egzaminu. Nauczyciele j.niemieckiego zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia ucznia do egzaminu KID A2 po konsultacji z rodzicami.

 

Zgłoszenia (do końca lutego) oraz pytania dotyczące egzaminu proszę kierować na konto librus - Paweł Pabian. 

 

Informacja o egzaminie (link)