Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 11.09.2019

O GODZ. 16.30 W SALI 31 ODBĘDZIE SIĘ PRELEKCJA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW UCZNIÓW KLAS I "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA"

kl. I a

sala 17

bezpośrednio po prelekcji, ok. 17.25

kl. I b

sala 25

kl. I c

sala 21

kl. II a

sala 18

godz. 18.00

kl. II b

sala 23

godz. 16.30

kl. II c

sala 22

godz. 18.00

kl. III a

sala 22

godz. 16.30

kl. III b

sala 18

godz. 16.30

kl. III c

sala 23

godz. 18.00

kl. IV a

sala 35

godz. 18.00

kl. IV b

sala 36

godz. 18.15

kl. IV c

sala 29

godz. 16.30

kl. V a

sala 33

godz. 16.30

kl. V b

sala 32

godz. 16.30

kl. V c

sala 39

godz. 18.00

kl. V d

sala 36

godz. 16.30

kl. VI a

sala 34

godz. 18.00

po zebraniach spotkanie dla rodziców uczniów klas VI, w sprawie wycieczki do Wiednia o godz. 19.00 w sali 27.

kl. VI b

sala 28

godz. 16.30

kl. VI c

sala 35

godz. 16.30

kl. VI d

sala 30

godz. 16.30

kl. VI e

sala 39

godz. 16.30

kl. VII a

sala 33

godz. 18.00

kl. VII b

sala 27

godz. 16.30

kl. VII c

sala 34

godz. 16.30

O GODZ. 17.30 W SALI 31 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW UCZNIÓW KLAS VIII DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

kl. VIII a

sala 31

bezpośrednio po prelekcji, ok. 18.15

kl. VIII b

sala 30

kl. VIII c

sala 32

NAUCZYCIELE NIE BĘDĄCY WYCHOWAWCAMI PEŁNIĄ DYŻUR W POKOJU NAUCZYCIELSKIM W GODZINACH 17.00 ? 18.30