19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Przez 19 pierwszych dni listopada nasza Szkoła we współpracy z Fundacją po DRUGIE wzięła udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W ramach kampanii dla uczniów klas 1-5 odbyły się zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym, dzięki którym uczniowie poznali możliwości uzyskania pomocy w sytuacji, kiedy ich lub innych dotknęłaby przemoc. Ponadto klasy 4 spotkały się z przedstawicielką policji na prelekcji dotyczącej cyberprzemocy i zagrożeń, które dzieci mogą spotkać w świecie wirtualnym. 
Klaudia Słonina, 
Psycholog